på Øvrebust, Stordal

Matrikkel
1950: gnr. 82, Øverbostad

Skrivemåter
Øvrebust (godkjent av kartverket 1970, anbefalt form)
Øverbostad (godkjent av kartverket 1971)