på Vågnesholmen, Borgund, Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune

Også kalt Fransholmen og Nilsholmen

Borgersete