på Nordvik, Stangvik

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Surnadal kommune (gnr. 133)