på Sandsberget, Borgund, Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune