på Tørla, Borgund, Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 54, Tørlen