på Nørveneset, Borgund, Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Senere i Ålesund kommune

Matrikkel
Under gnr. 134, Nørve lille

Borgersete