i Søvik, Borgund, Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune