på Midsundbakken, Ytre Midsund, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Gnr. 50, bnr. 1