i Krogsethagen, Borgund, Sunnmøre

Gnr. 165

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune