i Jogarden, Uglvik, Aukra

På Otrøya

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 56, Uglvik, bnr. 6, Uglvik