i Jogarden, Gjerset, Borgund, Sunnmøre

Under gnr. 168

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune