på Bakken, Uglvik, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 56, Uglvik, bnr. 4, Uglvik. Skyld: 2 mark 74 øre

På Otrøya