på Honningdal, Skodje

Matrikkel
1950: gnr. 8, Honningdal