i Utigard, Øye, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune (gnr. 62, bnr. 2)

Matrikkel
1950: gnr. 4, Øie, bnr. 2, Øie. Skyld: 3 mark 2 øre