i Gjerdet, Stavset, Skodje

Matrikkel
1950: gnr. 48, Støvset, bnr. 5, Gjerdet. Skyld: 86 øre