i Uglvik, Aukra

På Otrøya

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 56, Uglvik

Skrivemåter
Uglvik (vedtatt av klagenemnda 6.12.1995)
Ugelvik (avslått av klagenemnda 6.12.1995)
Ugelvika (avslått av klagenemnda 6.12.1995)