på Taskeberget, Borgund, Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Senere i Ålesund kommune

Borgersete