På øyen Tautra

Gnr. 40, bnr. 1

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Midsund kommune