i Engesetdal, Skodje

Skrivemåter
Engesetdal (vedtatt av kommunen 9.6.2015), nytt vedtak «etter klage fra lokale lag»
Engsetdalen (avslått av kommunen 9.6.2015)