på bnr. 6, Eltvika, Selje

Matrikkel
1950: gnr. 31, Eltvik, bnr. 6, Eltvik. Skyld: 82 øre