i Skodje

Sivil tilhørighet
Utskilt fra Borgund kommune 1849

Geistlig tilhørighet
Utskilt fra Borgund prestegjeld 1858