på Engeset, Borgund, Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune

Matrikkel
1950: gnr. 172, Engeseth