på Tautra nørdre, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
1890: gnr. 39, Tautra nordre. «Alm. skr. Tauterø»

På øyen Tautra