i Dalamyra, Langset, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass, omtrent der det senere bruket med samme navn lå