på Skotshalsen, Stordal

Matrikkel
1950: gnr. 62, Skotshals. Ett bruk: bnr. 1, Skotshals. Skyld: 71 øre
Senere gnr. 113