i Sølvika nedre, Sølvika, Aukra

På Otrøya

Gnr. 34, bnr. 1

Sivil tilhørighet
Opprinnelig i Sund tinglag
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune