i Sølvika, Aukra

Sivil tilhørighet
Opprinnelig i Sund tinglag
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Gnr. 34

På Otrøya