på Sundsbøen søndre, Sundsbøen, Aukra

«Skålvollen»

På Otrøya

Gnr. 29, bnr. 2

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune