på Måøya, Roan

Sivil tilhørighet
Før 1.6.1892: Bjørnør kommune

Matrikkel
Utskilt fra Kiran
1950: gnr. 76, Maaøen