i Stavika, Sundsbøen, Aukra

På Otrøya

Gnr. 29, bnr. 3

Sivil tilhørighet
Opprinnelig i Sund tinglag
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune