på bnr. 1, Valle, Skodje

Matrikkel
1950: gnr. 13, Valle, bnr. 1, Valle. Skyld: 2 mark 70 øre

Etter hvert kalt Pålgarden