på Sundsbøen, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 29, Sundsbøen

Skrivemåter
Sundsbøen (godkjent av kartverket 1969, anbefalt form)
Sundsbø (godkjent av kartverket 1976)

På Otrøya. Klokkergård til 1878