på Ymbjørgøya, Veggem, Sel

Opprinnelig umatrikulert plass

Matrikkel
1950: gnr. 215, Veggum n., bnr. 5, Ingeborgøien