på Stavset, Skodje

Matrikkel
1950: gnr. 48, Støvset