på Orkdalsøra, Orkdal

Tettsted

Orkanger fra 1920