på Loftsgard, Sel

Gnr. 220 (Loftsgard søndre / Mostugu) og 222 (Loftsgard nordre)