på Engset store, Skodje

Sivil tilhørighet
Fra 1823: Borgund tinglag
Fra 1849: Skodje kommune

Matrikkel
1840: mnr. 245, Engesæt store. Skyld: 11 daler 20 skilling