i Ytterdal, Norddal

Matrikkel
1950: gnr. 73, Ytterdal