på Aunet, Orkdal

Matrikkel
1886/90: gnr. 73, Aunet («Ogsaa skr. Øvne»)