på mnr. 82, under Berget, Molde

Matrikkel
Utskilt fra Gjertrud Vinters grunn i 1765
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 82. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/75/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 82. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340629
Takst 1807: Under Berget, mnr. 82. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063020
Ft. 1865: Hovedgaden, mnr. 82, 87
Kart 1913: Nye kirkebakke