på Sølsnes kyrkjegard, Molde

Sivil tilhørighet
Før 1964: Veøy kommune (s.d.)