på Ytre Siem, Eid, Romsdal

Sivil tilhørighet
Rødven tinglag
Fra 1838: Voll og Eid kommune
Fra 1863: Eid og Voll kommune
Fra 1.1.1874: Eid kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 126)

Matrikkel
1890: gnr. 2, Siem ytre. Skyld: 5 mark 47 øre