i Eid kirke, Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

ved Eid kirke, Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune