i Pegarden, Rønneberg, Norddal

Matrikkel
1950: gnr. 69, Rønneberg, bnr. 5, Bakkene. Skyld: 3 mark 70 øre