i Vika, Solholmen, Aukra

«Skinnarhaugen»

På Otrøya

Matrikkel
1950: gnr. 33, Solholmen, bnr. 3, Viken. Skyld: 51 øre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune