på bnr. 1, Muri, Norddal

Matrikkel
1950: gnr. 4, Muri, bnr. 1, Muri. Skyld: 3 mark 84 øre