i Framgarden, Rønneberg, Norddal

Matrikkel
1950: gnr. 69, Rønneberg, bnr. 6, Bakkene. Skyld: 3 mark 70 øre