på Rønneberg, Norddal

Matrikkel
1950: gnr. 69, Rønneberg