på bnr. 2, Indreeide, Norddal

Matrikkel
1950: gnr. 64, Eide indre (overstrøket: Indreeide), bnr. 2, Eide indre (overstrøket: Indreeide). Skyld: 3 mark 15 øre

Bruket ble etter hvert kalt Olagarden