på Bakken, Linge, Norddal

Matrikkel
1950: gnr. 1, Linge, bnr. 5, Linge. Skyld: 3 mark 65 øre