på Engeset, Norddal

Matrikkel
1950: gnr. 52, Engset (overstrøket: Engeset)