på Hjelma, Norddal

Matrikkel
1950: gnr. 24, Hjelme