på Berg, Eid, Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 128)

Matrikkel
1950: gnr. 4, Berg